Belastingkorting voor Vlamingen die werken

De Vlaamse regering heeft vrijdag een ontwerpdecreet van minister van financiën Dirk Van Mechelen (foto) goedgekeurd dat vanaf 2007 moet zorgen voor een lastenverlaging voor wie een beroepsinkomen heeft en in Vlaanderen woont.

Belga

De korting bedraagt 200 euro vanaf 2009. Met de lastenverlaging wil de regering werken financieel aantrekkelijker maken, het stelsel van sociale zekerheid vrijwaren en de koopkracht verhogen.

Het ontwerpdecreet voorziet in een belastingskorting op jaarbasis van 125 euro in 2007 en 150 euro in 2008 voor één miljoen werkende Vlamingen, zijnde diegene die een activiteitsinkomen (het nettobedrag na aftrek van beroepskosten zoals RSZ-bijdragen) hebben tussen de 5.500 euro en de 21.000 euro. Een geleidelijke afbouwregeling zorgt ervoor dat wie tussen de 21.000 en de 22.500 verdient ook nog van een (kleinere) lastenverlaging kan genieten. De korting wordt 200 euro vanaf 2009.

Dan valt ook de maximumgrens voor het activiteitsinkomen weg en krijgt iedereen in Vlaanderen met een beroepsinkomen de lastenverlaging. De korting zal maandelijks verrekend worden via de bedrijfsvoorheffing, zodat die concreet in het loonzakje merkbaar zal zijn.

Volgens Van Mechelen moet de lastenverlaging de spanning tussen loon en uitkering verhogen, wat werken aantrekkelijker moet maken en de zogenaamde werkloosheidsval moet bestrijden.