Demotte vreest prijs EU-afspraak over geneesmiddelen voor kinderen

Federaal minister van volksgezondheid Rudy Demotte laat het Riziv (rijksdienst voor de ziekteverzekering) onderzoeken hoeveel nieuwe Europese regels over geneesmiddelen voor kinderen zullen kosten.

Belga

In de loop van volgend jaar wordt in Europa een systeem van kracht om het effect van geneesmiddelen op kinderen te testen.

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Dat is de basisgedachte achter de nieuwe richtlijn. Kinderen reageren anders dan volwassenen op bepaalde geneesmiddelen. Nochtans worden geneesmiddelen niet voorafgaandelijk getest op kinderen. De voorschrijvende arts past de dosis wat aan, of improviseert op een andere manier.

Sinds zeven jaar hebben de Verenigde Staten een systeem om wetenschappelijk onderzoek over de effecten van specifieke geneesmiddelen op kinderen te stimuleren. Het Europese systeem is bijna klaar, de ministers van Volksgezondheid hebben het vrijdagmorgen goedgekeurd. Enkel een akkoord tussen de lidstaten en het Parlement ontbreekt nog.

Het systeem voorziet dat geneesmiddelenproducenten extra maanden of jaren patentbescherming krijgen als ze hun geneesmiddelen ook testen voor kinderen. Ook wordt gegevensuitwisseling en wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd en gesubsidieerd.

Op die manier zullen in de toekomst dokters veel preciezere informatie hebben over het effect van een geneesmiddel op kinderen van een bepaalde leeftijd. De geneesmiddelen zullen ook aangepast zijn aan de kinderen.

Dit deel van het verhaal kan uiteraard de instemming krijgen van minister Demotte. Wel heeft hij een probleem met de tegenprestatie die de geneesmiddelenindustrie krijgt. Doordat hun patenten langer zullen lopen, zal dit de kostprijs voor patiënten en voor de ziekteverzekering doen oplopen. Geneesmiddelen dalen pas in prijs wanneer het patent verlopen is. Hoe langer een patent duurt, hoe langer de prijsdaling op zich laat wachten.

Demotte heeft vrijdag voor de nieuwe regeling gestemd, maar wil de effecten de komende maanden en jaren goed in de gaten houden. Europa voorziet mogelijkheden om op termijn bij te sturen.