Franse gemeenschap moet stad Luik 5,8 miljoen euro achterstallen

De Franse gemeenschap moet de stad Luik een voorlopig bedrag van ruim 5,8 miljoen euro aan achterstallige subsidies betalen. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Luik op 2 december beslist.

Belga

De subsidies waren bestemd voor de lonen van leerkrachten in het onderwijs voor sociale promotie bij het Luikse stedelijk onderwijs.

De stad Luik had de Franse Gemeenschap en de Belgische staat in 2003 gedagvaard vanwege een pak loonsubsidies die tussen 1987 en 1992 nooit aan haar betaald zijn. Anders dan bij het overige onderwijspersoneel kregen de leerkrachten van het onderwijs voor sociale promotie in die tijd hun loon niet rechtstreeks van de hogere overheid. Zij werden betaald door de inrichtende macht, die de lonen via subsidies terugbetaald kreeg van de hogere overheid.

De uitspraak van het Luikse gerecht stelt dat de vordering van de stad Luik tegen de Belgische staat verjaard is. De Belgische staat stond in voor de loonsubsidies in 1987 en 1988. Voor de periode 1989 tot 1992 moet de Franse Gemeenschap van de rechtbank wel de loonsubsidies betalen. De rechtbank legde een voorlopig bedrag van 5,8 miljoen euro vast.

Aangeboden door onze partners