Rendierenpopulatie Groenland stijgt met rasse schreden

Het aantal rendieren in Groenland is de laatste tijd dermate gestegen dat er gevaar dreigt voor de natuurlijke habitat van het eiland. Op termijn brengt de overbevolking indirect zelfs de overlevingskansen van de rendieren in het gedrang. Dat blijkt uit een vrijdag bekendgemaakt rapport.

Belga

Groenland is 's werelds grootste eiland en maakt deel uit van Denemarken, zij het met een grote mate van zelfbestuur. Wetenschappers deden een telling van de rendierenpopulatie in een regio in westelijk Groenland. In de regio, die ongeveer even groot is als Denemarken, werden 125.000 rendieren geteld. Dat is een stijging van 25 procent tegenover 2000.

"Op een bepaald moment zullen de dieren niet meer over genoeg grasland beschikken om te grazen en zullen velen onder hen een hongerdood sterven", zo vertelde Mads Brinck Lillelund van de Groenlandse milieubescherming aan de publieke omroep DR.

Maatregelen om de populatie onder controle te houden waren totnogtoe niet doeltreffend. Volgens wetenschappers moeten jaarlijks 100.000 dieren gedood worden om de populatie op het juiste peil te houden. Op dit ogenblik worden jaarlijks ongeveer 30.000 rendieren gedood.