Minister Peeters vraagt herziening stroomafsluitingen

Vlaams minister van Energie Kris Peeters (CD&V) vraagt de gemeenten direct actie te ondernemen opdat het aantal gezinnen dat de winter in moet zonder elektriciteit tot een absoluut minimum beperkt zou blijven.

Belga

Dat schrijft De Morgen vrijdag.

Peeters schrijft vrijdag in overleg met zijn collega van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen (VLD) nog de gemeenten aan. De minister antwoordt hiermee op het unanieme verzoek van de commissie Energiearmoede van het Vlaams Parlement "om voor de mensen en de gezinnen waarvoor de afstluiting blijkbaar onterecht is, na te gaan welke maatregelen kunnen worden genomen om die afsluiting op korte termijn ongedaan te maken".

Voorts kondigt de minister een wettelijke initiatief aan om in de toekomst het winterleed voor arme gezinnen structureel te verzachten. Hij wil de periode waarin niet mag worden overgegaan tot afsluiting van elektriciteit verlengen. "In het voorjaar zal ik hierover een ontwerp voorleggen aan de Vlaamse regering", luidt het.