Regering breidt CO²-belasting bedrijfswagens uit

De federale regering breidt de CO²-taks op bedrijfswagens uit. Op bedrijfswagens voor collectief vervoer waar behalve de chauffeur minder dan twee personeelsleden meerijden, wordt een forfaitaire taks van 885 euro geheven. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2005, zo meldt De Tijd vrijdag.

Belga

Sinds 1 januari 2005 wordt op bedrijfswagens die ook voor privé-doeleinden worden gebruikt een CO²-taks geheven. De hoogte van de taks hangt af van de CO²-emissie van de wagen en bedraagt 20 tot 75 euro per maand. Wagens waarmee louter professioneel wordt gereden of bedrijfswagens voor collectief vervoer werden vrijgesteld van de taks.

De paarse regering bracht daar tijdens de jongste begrotingsopmaak verandering in, maar communiceerde niet over de maatregel. Ze staat in de ontwerp-programmawet. De kamercommissie Sociale Zaken keurde het artikel meerderheid tegen oppositie goed.

Zelfstandigenorganisatie Unizo spreekt van een "onverantwoorde extra kmo-belasting".