Akkoord over nieuwe klimaatonderhandelingen

Op de Klimaatconferentie in het Canadese Montréal is zaterdag een akkoord bereikt om gesprekken te starten over de verlenging van het Kyoto-protocol na 2012.

Belga

Dat is het jaar waarin het huidige protocol rond de vermindering van de broeikasgassen afloopt. Ook de Verenigde Staten willen deelnemen aan die dialoog. Het bereikte akkoord moet toelaten om op lange termijn samen te werken en het hoofd te bieden aan de klimaatverandering, zo staat in de tekst. In het akkoord verbinden de deelnemende landen zich tot "het onderzoeken van nieuwe engagementen voor de periode na 2012".

De geplande klimaatonderhandelingen worden opengesteld voor 157 landen om zoveel mogelijk landen bij het proces te betrekken. De dialoog staat ook open voor de VS, India, Brazilië en China. Het akkoord kwam er na een marathonoverleg. De gesprekken werd tijdens de nacht enkele uren geblokkeerd door Rusland, dat het been verrassend stijf hield in verband met een verdere uitbreiding van het Kyoto-protocol.

De Russen hadden zich vooral verzet tegen een bepaling die de rijkere landen vraagt de CO2-uitstoot te verminderen. De ontwikkelingslanden wordt geen zelfde inspanning gevraagd. Maar de Russische delegatie zegt dat snel ontwikkelende landen als China en India ook moeten worden opgenomen in het herziene protocol.

Rusland ratificeerde het Kyoto-protocol in november 2004. Maar het akkoord kan niet overal in het Kremlin op instemming rekenen. Sommigen menen dat het akkoord de industriële groei van Rusland kan afremmen.

Het Kyoto-protocol werd in 1997 ondertekend. Het legt de geïndustrialiseerde landen doelstellingen op rond de reductie van broeikasgassen die verantwoordelijk worden geacht voor de opwarming van de aarde. Het protocol werd niet ondertekend door de VS en loopt af in 2012.