Sint-Niklaas start met noodkinderopvang

Sint-Niklaas start binnenkort met noodopvang voor kinderen voor onvoorziene omstandigheden.

Belga

Hoewel de stad een uitgebreid aanbod aan kinderopvang in de stedelijke en de particuliere opvang heeft, bleek uit een enquête van 2002 dat er nog een grote lacune was. De stad had immers geen kinderopvang voor "onvoorziene omstandigheden".

Wanneer ouders met een plotse opvangnood geconfronteerd worden, kunnen ze meestal ook niet terecht in de reguliere opvang. Met middelen uit de stedelijke welzijnsenveloppe zal nu op deze nood ingespeeld worden. Het gaat om een samenwerking met het kinderdagverblijf van AZ Maria Middelares, dat met zijn 24 plaatsen kleinschalig genoeg is om een dergelijk experiment op te zetten.

OCMW en VDAB ondersteunen de tewerkstelling. Er worden vier plaatsen vrijgehouden voor een bijzonder doelpubliek: kinderen tussen 0 en 3 jaar waarvan de ouders plots opvang nodig hebben omwille van gezondheidsredenen, familiale omstandigheden of arbeidsomstandigheden.

Een reden tot aanvraag is bijvoorbeeld ziekenhuisopname van de persoon die meestal op het kind past, een begrafenis, een dringend sollicitatiegesprek enz. De opvang moet gelegitimeerd worden met een attest en is in duur beperkt tot maximaal drie maanden. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het inkomen. Het project start op 1 februari 2006.