Drie directeurs van Sint-Elizabeth Ziekenhuis in Namen ontslagen

De algemeen, financieel en personeelsdirecteur van het Sint-Elizabeth Ziekenhuis in Salzinnes (Namen) zijn vrijdagochtend tot hun grote verbazing ontslagen door de raad van bestuur.

Belga

Volgens een vakbondsafgevaardigde van het Naamse ziekenhuis, Dominique Smal, vernamen de drie directeurs het nieuws pas toen ze op het werk aankwamen en zagen dat de deuren van hun respectievelijke bureaus verzegeld waren.

Het personeel begeleidde spontaan de drie directeurs, die ook geen toegang meer hadden tot de parking, naar het openbare gedeelte van het ziekenhuis. "Het personeel reageert slecht op het ontslag, want het gaat om drie belangrijke personen die vertrekken", preciseerde Smal.

Nadien verzamelden de personeelsleden zich in de cafetaria om meer informatie te krijgen over de gebeurtenis. "We konden hen echter alleen maar vertellen wat de raad van bestuur ons had uitgelegd. De raad had namelijk een doorlichting gevraagd voor de problemen met de tweehoofdige directie en uit de audit bleek dat die drie personen hinderlijk zijn", verklaarde Smal.

Een gedelegeerd bestuurder, zuster Jacques-Marie van de Congregatie van de Zusters van Liefdadigheid, verklaarde aan de RTBf dat het drievoudige ontslag de eerste fase is van een herstructureringsplan.