Vluchtelingen stromen moeilijk door naar hoger onderwijs

Vluchtelingen worden met veel belemmeringen geconfronteerd om in het hoger onderwijs voort te studeren. Een beter voorbereidend traject kan dit verhelpen. Dat is vrijdagmorgen in Brussel gezegd bij de voorstelling van "Studiebegeleiding voor vluchtelingen" door Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Belga

Onder de vluchtelingen en de kandidaat-vluchtelingen zijn er veel hooggeschoolden die er niet in slagen hun diploma gelijk te schakelen. "Die hooggeschooolde vluchtelingen willen meestal hun studies hernemen of nieuwe studies aanvatten", zegt Katrien De Bruyn, projectverantwoordelijke van "Studiebegeleiding voor vluchtelingen" bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

"We stellen vast dat die vluchtelingen niet goed terecht kunnen. Er bestaat geen centraal punt voor gepaste informatie en er is geen begeleiding voor de vluchtelingen. Een van de grootste problemen waarmee de vluchtelingen geconfronteerd worden, zijn de taalvereisten. Een voorbereidend traject is noodzakelijk om die problemen te verhelpen", legt Katrien De Bruyn uit.

"De erkenning van de ervaring van vluchtelingen is enorm belangrijk", zegt Brigitte Grouwels, Brussels staatssecretaris voor Gelijkheid van Kansen. "Ik wil ervoor ijveren dat die ervaring op een of andere manier geapprecieerd kan worden. Zo kunnen de vluchtelingen op zijn minst aan de slag in de sector waarin ze al werkervaring hebben."