Leterme activeert Europese steun voor productie biobrandstoffen

Vlaams minister-president en tevens minister van Landbouw Yves Leterme gaat landbouwers die overschakelen op de productie van biobrandstoffen 45 euro Europees geld geven per hectare. Dat heeft de minister donderdag meegedeeld op de landbouwbeurs Agribex.

Belga

Voor de boer is het verwerken van koolzaad trouwens rendabel, zo blijkt uit cijfers van ODE Vlaanderen.

De aankondiging van Leterme betreft de activering van een Europese verordening, die de lidstaten de mogelijkheid biedt dergelijke steun te geven. "De maatregel geldt voor gewassen zoals koolzaad, suikerbieten en tarwe, zolang er biobrandstof uit wordt gewonnen", zei Leterme. "De Vlaamse boeren moeten energieboeren worden."

Morgen moet de Vlaamse regering de maatregel goedkeuren.

Leterme mikt in eerste instantie vooral op koolzaad. "Dat is erg toegankelijk voor de landbouwer, vraagt weinig investeringen en bovendien bestaat er een markt voor", stelde de minister. "De Lijn wil immers op korte termijn een zeventigtal bussen uitrusten met puur plantaardige olie (ppo), die gewonnen wordt uit koolzaad."

Leterme zal daarom ook, wanneer de regelgeving van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gewijzigd wordt, landbouwers financieel steunen bij de aankoop van een koolzaadpers en tussenkomen bij het ombouwen van motoren van landbouwmachines. "Op die manier zullen de landbouwers kunnen voorzien in hun eigen energieverbruik", luidde het.

Het telen en verwerken van dergelijk koolzaad heeft, naast ecologische voordelen inzake onder meer de Kyotonormen, ook economische pluspunten voor de boer zelf, zo benadrukte Leterme. Dat blijkt ook uit cijfers van ODE Vlaanderen (organisatie voor duurzame energie). "Wie koolzaad teelt en verkoopt, kan rekenen op een opbrengst van zowat 640 euro per hectare", zo luidde het. "Dat is ongeveer evenveel als bij de teelt van graangewassen. De winst ligt voor de boer in het zelf verwerken van dat koolzaad: daarmee kan hij een opbrengst realiseren van om en bij de 1.000 euro per hectare, de investeringskost (de koolzaadpers) niet meegerekend."

De maatregelen van Leterme kaderen in een Europese richtlijn die stelt dat tegen 2010 5,75 procent van alle brandstoffen voor verkeer uit biobrandstof moet bestaan. Normaal zou, volgens diezelfde richtlijn, eind 2005 al 2 procent van de brandstoffen bio moeten zijn, maar die norm zal België niet halen.

Om in België effectief te kunnen beginnen met het produceren van biobrandstof, moeten op federaal niveau ook een aantal beslissingen genomen worden. "De bewuste uitvoeringsbesluiten en aanbestedingsprocedures zijn uitgeschreven en wachten op het fiat van de Europese Commissie", zei Leterme hierover. De federale regering wil onder andere een aanbesteding uitschrijven en de accijns op biobrandstof verlagen.