Poolse plukkers vinden hun weg naar de Limburgse fruitsector

Het aantal Europese plukkers dat zich dit jaar als kandidaat- arbeidskracht in de Zuid-Limburgse fruitsector meldde, steeg in vergelijking met 2004 met 42 procent.

Belga

Die stijging is helemaal toe te schrijven aan de aanwezigheid van Poolse plukkers. De VDAB leverde aan in totaal 836 Polen een attest af om in de Haspengouwse fruitpluk aan de slag te gaan.

Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de VDAB-Fruitcel. Die is verantwoordelijk voor de invulling van de vacatures van de werkgevers in de Zuid-Limburgse fruitsector.

Uit het jaarverslag blijkt dat de VDAB dit jaar 3.602 jobs behandelde. Daarvan raakten 2.996 vacatures ingevuld. Dat komt neer op een percentage van 83,1 procent. Van de 864 gekende Limburgse fruittelers dienden 65 werkgevers een aanvraag voor vreemde arbeidskrachten in. Hierbij werden attesten voor 926 Polen aangevraagd, waarvan er uiteindelijk 836 goedgekeurd werden door de VDAB.

Daarnaast deden de Limburgse werkgevers nog 357 aanvragen voor tewerkstelling van asielzoekers of voor enkele kandidaat-geregulariseerden. De VDAB leverde ook 344 aanvragen af voor een arbeidskaart C aan vreemde werknemers.

Om de werfreserve te versterken, informeerde de VDAB dit jaar meer dan 400 werkzoekenden over de bestaande vacatures in de fruitpluk. Zowat 250 werklozen waren onmiddellijk beschikbaar voor seizoensarbeid. De vacatures werden behalve via de geijkte VDAB-kanalen en in de universiteiten en hogescholen, ook in de grensregio verspreid.

Directeur Johnny Nelissen van de VDAB merkte nog op dat de Fruitcel dit jaar beduidend veel telefoontjes van verontruste werkgevers ontving inzake de identiteitsbewijzen van sommige kandidaat-plukkers.