Personeel Tijd keurt ontwerp sociaal akkoord goed

Het personeel van Uitgeversbedrijf Tijd heeft donderdagnamiddag tijdens een personeelsvergadering een ontwerp van sociaal akkoord goedgekeurd. Ongeveer 64 procent van het personeel stemde voor het ontwerp, zo vernam Belga. Uitgangspunt is dat het aantal bedreigde jobs van 67 tot 58 is herleid.

Belga

Het ontwerp van sociaal akkoord omvat maatregelen in het kader van een herstructurering, die de nieuwe eigenaars van de uitgeversgroep (nvdr: Persgroep en Rossel) bij de krant willen doorvoeren. Het ontwerp bestaat uit vier pijlers: het vrijwillig vertrek, de gedwongen ontslagen, brugpensioen vanaf 52 jaar en een mobiliteitsplan voor de blijvers.

De directie maakte op 19 oktober bekend dat ze de intentie had 67 van de 252 bij het uitgeversbedrijf te schrappen. Luc Van Aelst (BBTK), de woordvoerder van het personeel, zei donderdagavond aan Belga dat het aantal bedreigde jobs van 67 tot 58 is herleid. Meer details over de inhoud van het sociaal akkoord gaf hij niet.

Het personeel van De Tijd en van de Franstalige zusterkrant l'Echo wordt volgend jaar in hetzelfde gebouw in Brussel ondergebracht.