Transportsector wil erkenning als zwaar beroep

Naast de acties in de distributiesector en de betoging van de social profit tegen het Generatiepact, is er vandaag ook actie gevoerd door de transportbonden. Er werd niet gestaakt, maar de bonden brachten wel een bezoek aan verschillende werkgeversfederaties. Ze pleiten er voor de erkenning als zwaar beroep van verschillende functies binnen de transport en logistiek.

Belga

"De werkgevers reageerden positief op onze oproep", aldus vakbondsman Raf Wouters. "Een concreet antwoord hebben ze nog niet klaar, eerst moet hun achterban worden geraadpleegd. Maar het zou interessant zijn om als front van werknemers en werkgevers de erkenning van zwaar beroep te kunnen aanvragen".

De steeds groter wordende flexibiliteit, het fysiek zware werk en de toenemende concurrentie van goedkope Oost-Europese arbeidskrachten voert de druk op de arbeiders in het wegtransport alsmaar op, zo zeggen de bonden. In de logistiek zijn ze dan weer bekommerd om de positie van de vrouwen: "we hopen dat ze in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van tijdskrediet en andere sociale voordelen die de combinatie arbeid-gezin mogelijk maken".

De bonden brachten donderdag een bezoek aan de verschillende transportfederaties SAV (in Gent), UPTR en Febetra (in Brussel). Ook was er een ontmoeting op de zetel van Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars.

Op de luchthaven van Zaventem werden pamfletten uitgedeeld. Ze pleiten voor de verlenging van de recent ondertekende cao over brugpensioen en tijdskrediet voor het personeel van de bagage-afhandeling.