Te veel kinderen in gesloten vluchtelingencentrum Steenokkerzeel

In het gesloten asielzoekerscentrum 127 bis in Steenokkerzeel verblijven steeds meer kinderen. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) is de opsluiting van kinderen in zo'n centrum strijdig met het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Belga

Begin 2005 werden in 127 bis ongeveer 15 kinderen per week opgevangen. Op dit moment zijn er dat ruim 60, meer dan de helft van de bezetting in het vluchtelingencentrum. "Het aantal kinderen gaat gestaag omhoog. We hebben geen officiële gegevens over hun nationaliteit, maar weten dat het op dit moment vooral om Tsjetsjeense, Oekraïense, Congolese en Chinese kinderen gaat", zegt Diederik Kramers, woordvoerder van de UNHCR in Brussel.

Wat de UNHCR zorgen baart, is dat detentie een middel is dat steeds meer wordt gebruikt omdat vele Europese landen een strenger asielbeleid voeren om de migratiestromen in te dijken. "De betrokken asielzoekers dreigen in een grijze zone terecht te komen en dat is gevaarlijk", aldus Kramers. "Detentie van kinderen moet zoveel mogelijk worden vermeden", zegt hij.

Voorlopig kunnen asielzoekers met kinderen in België alleen in het gesloten opvangcentrum 127 bis terecht, maar daar kan binnenkort verandering inkomen. In de gesloten centra van Vottem en Merksplas worden nieuwe vleugels opengesteld voor vluchtelingen en hun kinderen.