Belgische Kerk telt 36 gewijde maagden

In de Belgische bisdommen leven momenteel 36 gewijde maagden: dertien in het bisdom Namen, tien in het aartsbisdom Mechelen-Brussel, vijf in het bisdom Luik, drie in zowel het bisdom Antwerpen als het bisdom Brugge en één in het bisdom Hasselt en het bisdom Brussel. In het bisdom Brugge bereiden zich momenteel twee vrouwen op de maagdenwijding voor. De cijfers staan deze week in het christelijk opinieweekblad Tertio en worden bevestigd in kerkelijke kringen.

Belga

In de Kerk van de eerste eeuwen ontvingen nogal wat gelovige vrouwen die alleen leefden, de maagdenwijding. In het prille begin kon het zelfs ook voor mannen. Met de opkomst en bloei van het kloosterleven verdween de maagdenwijding voor "mensen in de wereld".

Pas sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) kunnen vrouwelijke niet-kloosterlingen opnieuw de wijding krijgen. Niet dat het sindsdien storm loopt voor dat engagement. Toch voelen vandaag ook jonge vrouwen zich daartoe geroepen. Op 4 februari wordt in Kortrijk de 32-jarige Jes Hennion gewijd. Een andere jongere vrouw van 27 uit het bisdom Brugge diende haar aanvraag in voor de maagdenwijding.