Geen aangifteplicht meer voor werkende gepensioneerden

Vanaf 1 januari 2006 moeten een gepensioneerde werknemer en zijn werkgever niet langer de nodige formulieren invullen. De pensioenadministratie zal voortaan zelf controleren welke gepensioneerden nog aan de slag zijn.

Belga

Dat melden de ministers van Pensioenen (Bruno Tobback) en Middenstand (Sabine Laruelle) in een persbericht.

Een gepensioneerde die na zijn 65e nog werkt, moet via twee formulieren (74A en 74B) zijn werkgever en de administratie op de hoogte brengen. De werkgever moet op zijn beurt met formulier 74C nog eens de administratie informeren.

Vanaf 1 januari worden die papieren aangifteformulieren afgeschaft. Voortaan zal de administratie door een kruising van de gegevens uit het pensioenkadaster met de RSZ-gegevens perfect kunnen achterhalen wie nog werkt en wie niet, luidt het. "Als we vaststellen dat een gepensioneerde werkt, zullen we hem informeren over de grenzen van de toegelaten arbeid die voor hem van toepassing is," zeggen de ministers. Ook voor de zelfstandigen wordt een gelijkaardig systeem ontwikkeld.

Voor mensen jonger dan 65 blijft de aangifteplicht voorlopig nog bestaan. Ook de formaliteiten die gelden voor de partner van de gepensioneerden of voor de gepensioneerden die in het buitenland werken, worden voorlopig nog behouden, evenals die voor politieke mandatarissen en artistieke of wetenschappelijke bezigheden.