Volgende vijftig jaar zijn er tachtig extra rusthuizen per jaar nodig

Tot 2050 zal België jaarlijks tachtig nieuwe rusthuizen moeten bouwen waar 72 mensen kunnen verblijven om te kunnen voldoen aan de vergrijzing van de bevolking.

Belga

Die nieuwe rusthuizen mogen geen traditionele instellingen zijn zoals die nu bestaan, maar moeten een mix van nieuwe uiteenlopende woonvormen zijn. Dat zijn de voornaamste conclusies van een uitgebreide studie die de Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad (CBB) liet uitvoeren en dinsdag voorstelde.

Volgens de CBB zal ons land in 2050 drie miljoen zestigplussers tellen, van wie een aanzienlijk percentage hoogbejaarden die extra zorg nodig hebben. De vergrijzing zal een enorme impact hebben op de huisvesting. Een evolutie waar ons land niet klaar voor is, aldus de CBB. In haar studie "De toekomst van onze senioren en het ontwerpen van hun woningen: uitdagingen en opportuniteiten" gaat de organisatie op zoek naar problemen en mogelijke oplossingen.

Zo wees de organisatie op de onlogische versnippering van de bevoegdheden tussen de verschillende overheden, die ervoor zorgt dat een doeltreffend beleid voeren bijna onmogelijk wordt. "Een vereenvoudiging dringt zich op", klonk het. "Voorts hinkt de kwaliteit van de huidige rusthuizen achterop en zal ze niet voldoen aan de eisen van de generatie babyboomers die stilaan met pensioen gaat", aldus de CBB.

Die eisen gaan zowel over aangepaste woningen en comfort als over extra diensten. De CBB pleit daarom voor nieuwe woonvormen naar Scandinavisch of Amerikaans model. "De bejaarde moet niet verhuizen naar een soort ziekenhuis, maar naar een nieuwe thuis. De filosofie is dat de patiënt een bewoner is en dat die bewoner klant is." De bejaarde mag zijn eigen gerief meebrengen, verblijft in ruime kamers en leeft zoveel mogelijk zelfstandig.

De CBB wil dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen leven en pleit daarom voor het zogenaamde "lifetime housing" of levenslange huisvesting, waarbij al bij de bouw van de woning rekening wordt gehouden met de oude dag. Zo kan de architect er onder meer voor zorgen dat de deuren breed genoeg zijn om een rolstoel door te laten of zoveel mogelijk obstakels vermijden die tot een val kunnen leiden.

De organisatie wijst ook op de ontwikkelingen in de domotica. "Er bestaan toepassingen die medische hulp en verzorging vanop afstand, via computer, mogelijk maken", zei de CBB.

Bovendien zijn de nieuwe woonvormen volgens de Confederatie goedkoper. "Bejaarden kunnen langer zelfstandig blijven wonen, waardoor de kosten voor hulp- en zorgverstrekking beperkt blijven", luidde het. "Duurzame woningen zijn bij aankoop misschien iets duurder, maar op lange termijn wordt die investering er natuurlijk uitgehaald."