Vakbonden voeren Sinterklaasactie bij Vlaamse regering

De drie vakbonden hebben dinsdag met een 150-tal militanten actie gevoerd bij de gebouwen van de Vlaamse regering op het Martelaarsplein. De bonden wilden zo hun eisenbundel voor de uitvoering van het Generatiepact op Vlaams niveau kracht bij zetten. Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke heeft alvast oren naar een aantal verzuchtingen van de bonden, zo zegt Vlaams ABVV-secretaris Caroline Copers.

Belga

Een "rode", "blauwe" en "groene" Sint kwamen dinsdag aankloppen bij minister-president Leterme en minister van Werk Vandenbroucke. De bonden mikken op een Vlaams werkgelegenheidsbeleid dat 'alle generaties' ten goede komt en zich niet enkel concentreert op het einde van de loopbaan. Niet alleen 50-plussers maar ook jongeren en allochtonen moeten specifieke aandacht krijgen.

Om te voorkomen dat werknemers te vroeg afhaken, eisen de bonden een recht op "werkbaar werk". Ze vragen vooral omkaderende maatregelen die gericht zijn op bijvoorbeeld een betere mobiliteit of meer kinderopvang.

Vlaams minister van Werk Vandenbroucke is alvast bereid om over een aantal voorstellen na te denken, zegt Copers. Er ligt een nota van de minister op tafel, in de komende weken volgt er "intens bilateraal overleg" tussen de partners. De bonden vragen ook dat de regering budgettair meer uittrekt dan de nu voorziene 24 miljoen euro per jaar.