"Acht procent minder doden door snelheidsverlaging vrachtwagens"

Een verlaging van de maximumsnelheid voor vrachtwagens tot 80 km/uur kan het aantal verkeersdoden met acht procent doen dalen.

Belga

Wanneer de maatregel ook nog gecombineerd wordt met een snelheidsbegrenzer, een inhaalverbod en handhaving kan het aantal doden zelfs tot 15 proecnt dalen. Dat staat in een studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid (SV) die dinsdag werd voorgesteld tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement.

In de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams parlement loopt dinsdagmiddag een hoorzitting rond de invoering van een snelheidsreductie bij vrachtwagens. Naast de transportorganisaties (Febetra en SAV) en het VITO (dat eerder een studie naar het milieu-effect van de maatregel publiceerde) wordt ook het Steunpunt Verkeersveiligheid gehoord.

Dat Steunpunt voerde op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) een studie uit naar het effect van de snelheidsreductie op de verkeersveiligheid.

Uit die studie blijkt dat het verlagen van de snelheidslimiet tot 80 km/uur voor vrachtwagens het aantal ongevallen met 1 tot 3 procent zou kunnen reduceren. Gezien ongevallen met vrachtwagens zwaarder zijn, daalt de ernst van de ongevallen sterker: acht procent minder doden, zes procent minder zwaargewonden en twee procent minder lichtgewonden. Het effect wordt nog groter wanneer de snelheidsverlaging gekoppeld wordt aan de invoering van een snelheidsbegrenzer, een inhaalverbod en een doorgedreven handhaving. Dan vermindert het aantal ongevallen met zes tot tien procent. Ook de ernst vermindert. Het aantal doden daalt met vijftien procent, het aantal zwaargewonden met tien en het aantal lichtgewonden met vijf procent.

Vlaams minister Van Brempt ziet in de studie een nieuw bewijs voor het nut van de 80 km/uur maatregel. "In meer dan een derde van het aantal ongevallen op autosnelwegen zijn vrachtwagens betrokken. Recente cijfers tonen aan dat het aantal doden in ongevallen met vrachtwagens het afgelopen jaar steeg van 50 naar 65. Er is dus nood aan maatregelen om de veiligheid van het vrachtverkeer te verbeteren", aldus de sp.a-minister.

Van Brempt wijst ook op de mogelijke financiële besparing. "De maatregel 80 km/uur zou de maatschappij, door een daling van het aantal verkeersongevallen, een jaarlijkse besparing van 19 miljoen euro opleveren. Als de 80 km/uur ook gecombineerd wordt met snelheidsbegrenzer, inhaalverbod en handhaving, geldt er een besparing van 50 miljoen euro", luidt het.

In oktober bleek al uit een studie van het VITO (Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling) dat een snelheidsverlaging tot 80 km/uur de CO2-uitstoot met 5 tot 15 procent zou kunnen reduceren.

Toch blijft de transportsector gekant tegen de 80 km/uur-maatregel. Volgens Lode Verkinderen van SAV zijn zowel de VITO-studie als het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid "onvoldoende wetenschappelijk" en zou het verkeerd zijn het debat te voeren op basis van die studies. "Zo wordt in de studie van het Steunpunt geen rekening gehouden met het snelheidsverschil dat door de maatregel ontstaat tussen vrachtwagens en personenwagens. Dat snelheidsverschil doet het risico op ongevallen toenemen in plaats van afnemen", aldus Verkinderen.

Ook Isabelle De Maegt van Febetra is niet overtuigd door de onderzoeksresultaten. "Uit de studie van het Steunpunt blijkt bijvoorbeeld dat de verkeersveiligheidswinst hetzelfde zou zijn wanneer men een snelheidsbegrenzer zou invoeren bij vrachtwagens tussen 3,5 en 12 ton. Welnu, die maatregel wordt sowieso binnenkort in ons land ingevoerd in naleving van een Europese richtlijn", aldus De Maegt. Febetra hoopt de Vlaamse parlmentsleden ervan te overtuigen dat de maatregel niet enkel voor- maar ook nadelen heeft, met name op economisch vlak en op het vlak van doorstroming.

Het blijft ook afwachten of het idee van Van Brempt voldoende politieke steun zal krijgen op Vlaams niveau. Zo lieten VLD en CD&V eerder al kritische geluiden horen. Ludwig Caluwé (CD&V) pleitte bijvoorbeeld voor de uitvoering van een economische studie. "Wanneer er voldoende vraag is naar zo'n economische kosten-batenanalyse, dan willen we die laten uitvoeren", aldus Sara Vercauteren, woordvoerster van minister Van Brempt, dinsdag in een reactie.