De Gucht bepleit groter thematisch evenwicht binnen OVSE

België wil in 2006 als voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE) het thematisch evenwicht binnen de organisatie herstellen. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht maandag.

Belga

Hij deed dat tijdens zijn toespraak voor de jaarlijkse ministeriële vergadering van de 55 OVSE-lidstaten. "Het evenwicht tussen de politiek-militaire, economische en humanitaire dimensie moet behouden en versterkt worden zodat de OVSE ten volle haar rol kan spelen", klonk het. België zal in 2006 voor het eerst in het 30-jarige bestaan van de OVSE een jaar lang het voorzitterschap van de organisatie waarnemen. De OVSE is de opvolger van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), die in 1975 werd opgericht bij de ondertekening van de Akkoorden van Helsinki. De pan-Europese organisatie tracht de economische, politiek-militaire en humanitaire samenwerking tussen haar 55 lidstaten te bevorderen, onder meer door het sturen van waarnemers bij verkiezingen, conflictbeheersing en ontwapening.

De jongste jaren is het veiligheidsorgaan echter in een existentiële crisis terechtgekomen. Verschillende lidstaten, in het bijzonder Rusland, stellen zich vragen bij de manier waarop de OVSE functioneert. Moskou wil dat er meer nadruk gelegd wordt op de militaire en economische rol van de organisatie, en minder op de mensenrechten en de humanitaire dimensie.

"Het is erg belangrijk dat alle lidstaten hun plaats vinden binnen de organisatie", zei De Gucht tijdens zijn toespraak. Hoewel het toekomstige Belgische voorzitterschap de humanitaire dimensie van de OVSE zeker niet wil afbouwen, komt België wel met enkele initiatieven die dat thematische evenwicht binnen de organisatie moeten herstellen. Zo zal de OVSE onder Belgisch voorzitterschap de strijd aanbinden met de georganiseerde misdaad en komt er meer aandacht voor transport, met name containerveiligheid. Daarnaast is er ook een seminarie over militaire doctrines gepland, voorgezeten door België.

Maar het Belgische voorzitterschap wil ook werk maken van de hervorming van de OVSE. Eerder dit jaar stelde een panel van "eminente persoonlijkheden" een rapport op met aanbevelingen die de organisatie meer slagkracht moeten geven. Morgen/dinsdag moeten de 55 lidstaten het eens geraken over welke aanbevelingen worden weerhouden en onder het Belgisch voorzitterschap vorm moeten krijgen.

Wat de afhandeling van de zogenaamde "bevroren conflicten" (Transdhjestrië, Nagorno-Karabach, Zuid-Ossetië) betreft, meent België dat de betrokken partijen eerst zelf een akkoord moeten bereiken. De taak van de OVSE hierin is om de partijen bij te staan bij het zoeken naar een oplossing, aldus nog De Gucht.