Creatievelingen hebben schizofrene trekjes, maar ook meer seks

Creatieve mensen als kunstenaars of dichters vertonen volgens een Brits onderzoeksteam persoonlijkheidskenmerken van schizofrene patiënten. Tegelijk delen creatievelingen ook het bed met bijna dubbel zoveel mensen als hun minder creatieve medemens.

Belga

Onderzoekers van de universiteit van Newcastle en Milton Keynes onderzochten de geestelijke gezondheid en het aantal sekspartners bij 425 personen uit gemiddelde bevolking, bij kunstenaars en bij schizofrene patiënten. Op die manier hoopten ze erachter te komen hoe het komt dat het aantal gevallen van schizofrenie zo hoog blijft. Schizofrenen hebben er immers moeite mee om relaties aan te gaan, zijn vaak sociaal geïsoleerd en planten zich bijgevolg veel trager voort dan de doorsneebevolking. "Volgens de Darwinistische leer zouden de genen die schizofrenie doorgeven, uiteindelijk door evolutie verdwijnen", aldus de onderzoekers. Toch lijdt nog zowat 1 pct van de bevolking aan schizofrenie.

De wetenschappers ontdekten echter dat bepaalde eigenschappen die gepaard gaan met schizofrenie de seksuele aantrekkingskracht verhogen en bijgevolg meer voortplanting met zich meegbrengen. Dat zou verklaren waarom een bepaalde neiging naar schizofrenie, niettegenstaande de nadelen die de ziekte met zich meebrengt, niet door evolutie verdween. Kunstenaars en schizofrenen delen vooral de eigenschap om zich in een droomwereld te begeven en zich te laten meeslepen door de eigen gedachten. "Er gaat een grote seksuele aantrekkingskracht uit van mensen die apart zijn, die een andere kijk hebben op dingen", aldus nog de onderzoekers.

In tegenstelling tot schizofrene patiënten zijn kunstenaars echter ook sociaal erg vaardig en hebben ze een rijk emotioneel leven. Dat blijkt ook uit het tweede deel van het onderzoek. De kunstenaars beweerden immers dubbel zoveel sekspartners te hebben dan gemiddeld. Het aantal partners steeg bovendien naarmate ze meer met hun kunst bezig waren. Volgens de onderzoekers komen schizofrene trekjes kunstenaars ten goede in hun kunst, maar omdat ze niet het volledige ziektebeeld van schizofrenie ontwikkelen, slagen ze erin hun neiging naar de ziekte door te geven aan hun kinderen.