Brandweerkorpsen vieren beschermheilige Sint-Barbara

De Limburgse brandweerkorpsen hebben tijdens het weekend hun patrones Sint-Barbara gevierd. De beschermheilige wordt aanroepen tegen een plotselinge dood. De gasramp in Gellingen maakte dat pijnlijk actueel. Vandaar ook dat BrandweerVereniging Vlaanderen aandringt op hervormingen, om snellere en adequatere hulp te garanderen. In elke kazerne brandde afgelopen weekend een kaarsje voor het beeld van Sint-Barbara. Het beeld herinnert brandweermannen en -vrouwen eraan dat ze er niet alleen voorstaan in hun soms gevaarlijke werk. Om de kwaliteit van het brandweeroptreden nog te verbeteren, zijn hervormingen nodig.

jforier

Enkele aandachtspunten zijn een kenniscentrum voor de civiele veiligheid, netwerken van kazernes en een modern statuut voor de vrijwillige en beroepsbrandweermannen. “De werkzaamheden van de commissie Paulus worden op het einde van het jaar afgesloten met het eindrapport. Nu is het tijd te beginnen met de uitvoering van de principes. We hopen dat er nu eindelijk voldoende politieke aandacht komt voor de brandweer,” luidt de Sint-Barabaraboodschap van BrandweerVereniging Vlaanderen.

“De grote federale hervorming is dood en al begraven,” reageerde Jef Gabriels, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), in de Genkse brandweerkazerne.

“Er gaat niets gebeuren omdat er geen geld voor is. Onze collega’s uit Wallonië hebben dat ook al aangegeven. De federale overheid verhoogt haar steun met 10 procent. Dat is verwaarloosbaar, want 10 procent op 10 procent maakt maar 11 procent steun. De overige 90 procent wordt betaald door de gemeenten en steden,” zegt Jef Gabriels.

De VVSG heeft daarom het heft in eigen handen genomen en kijkt samen met de korpsen hoe de werking kan worden verbeterd. Dat kan eventueel door gezamenlijke aankopen van materieel. “Binnenkort doen we een aantal suggesties vanuit het VVSG,” vervolgt Gabriels.

Tijdens de Sint-Barbaraviering zaterdagavond huldigde het Breese brandweerkorps de nieuwe conciërgewoning in, een appartement boven de kazerne. Brandweerman Gerard Waelbers en zijn echtgenote Josée zorgen er voor een 24-uurspermanentie. “Voor het eerst zijn we voor de burgers dag en nacht bereikbaar in de kazerne. We doen er ook nog alles aan om de aanrijtijden te verkorten door hulpverleners in de kazerne te laten overnachten. Dan kunnen ze nog sneller vertrekken,” zegt commandant Jos Vandermeulen.

De commandant hoopt dat dit systeem begin volgend jaar in werking kan treden. In Leopoldsburg heeft de nieuwe commandant Robert Walthery (45) de noodzaak van een nieuwe materiaalwagen nog eens op de politieke agenda geplaatst.