VDAB en BGDA gaan vacatures uitwisselen

De Vlaamse en de Brusselse diensten voor arbeidsbemiddeling, de VDAB en de BGDA, gaan vacatures uitwisselen. Dat staat in een samenwerkingsakkoord dat de Vlaamse en Brusselse regering goedkeurden. Vlaanderen maakt ook extra middelen vrij om Brusselaars die geen Nederlands kennen, taalles te geven.

Belga

Brussel telt een werkloosheidsgraad van meer dan 20 procent, terwijl in Vlaams-Brabantse gemeenten een pak vacatures niet ingevuld geraken. Het samenwerkingsakkoord moet helpen een eind te maken aan deze paradox.

Aangeboden door onze partners