EU-budget: Britten snoeien ruim 24 miljard euro

In vergelijking met het Luxemburgs voorstel van juni willen de Britten vooral in de cohesiefondsen en de plattelandsontwikkeling sparen. In de eerste rubriek gaat het om 12,7 miljard euro die vooral door de nieuwe lidstaten moet worden opgehoest.

Belga

In de plattelandsontwikkeling wordt er voor zowat 8 miljard euro gekapt. Daarnaast wordt er in de landbouw (2 miljard), burgerschap (0,8 miljard) en administratie (1 miljard) gesnoeid. In totaal dalen de verbintenissen met ruim 24 miljard euro. Dat betekent 1,03 procent van het BNI of 0,3 procentpunt minder dan in het Luxemburgs voorstel.

Maandagavond was het nog niet duidelijk welke de financiële weerslag voor Vlaanderen en Wallonië van het nieuwe voorstel zou zijn. Iedereen was aan het cijferen en de resultaten zouden pas laat in de avond, zoniet dinsdagmiddag beschikbaar zijn. In het voorstel van Luxemburg had Henegouwen uitzicht op 610 miljoen euro. In een eerdere Luxemburgse versie was het slechts 532 miljoen euro, maar een laat diplomatiek offensief rendeerde. Voor de rest van Wallonië was nog eens 600 miljoen euro voorzien. Vlaanderen had in het Luxemburgse voorstel uitzicht op een bedrag dat zelfs iets hoger dan 600 miljoen lag. De kans dat die som opnieuw wordt gehaald, is reëel. Immers, het percentage dat naar regionale ontwikkeling gaat, werd opnieuw opgetrokken. In plaats van de 15,28 van het Luxemburgs voorstel, wordt het 15,9 procent. Dat zou de globale daling van de rubriek kunnen compenseren. Interessant voor Vlaanderen is ook dat het Britse voorzitterschap de researchfondsen op basis van "excellence" wil verdelen. Dus: geen regionale sleutels, en dat is altijd een strijdpunt van de Vlaamse regering geweest.

Wat de omstreden Britse korting (rebate) betreft, staan er in het document twee alternatieven. In beide gevallen komt het echter neer op een verhoogde Britse bijdrage. Over hoeveel het in werkelijkheid gaat, was maandagavond nog niet duidelijk. De cijfers schommelen rond de 1 en 1,2 miljard euro per jaar. Opmerkelijk is ook dat het zogenaamde globalisatiefonds (Bumperfonds) waar Commissievoorzitter Barroso vorige maand mee uitpakte, wel in het voorstel is opgenomen. Ook de rendez-vousclausule werd weerhouden. In 2008 moet de Commissie een globale evaluatie, ondermeer over het landbouwbeleid, maken en desgevallend kunnen de regeringsleiders dan beslissen om de meerjarenbegroting aan te passen.

Aangeboden door onze partners