Vervotte en Van Brempt tevreden met voorstellen kinderopvang

Vlaams minister van Welzijn Vervotte (foto) en minister van Sociale Economie Van Brempt zijn tevreden met de voorstellen van de vakbonden en werkgevers uit de kinderopvang over meer flexibele kinderopvang.

Belga

Dat melden beide ministers in een persbericht. Ze wijzen erop dat de voorstellen hun mening ondersteunen dat flexibele en occasionele kinderopvang bij voorkeur gerealiseerd wordt binnen het bestaande aanbod.

De christelijke bediendenbond LBC en het Vlaams Welzijnsverbond stellen voor om crèches en buitenschoolse initiatieven langer open te houden. Zo zou in elke regio opvang moeten mogelijk zijn van zes uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Daarvoor zouden initiatiefnemers per regio afspraken moeten maken over welke centra voor deze dienstverlening zouden instaan.

LBC en het Vlaams werkgeversverbond doen concreet drie voorstellen, uitgaande van groepsopvang, waarbij de (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage dezelfde zijn als deze die vandaag door de overheid vastgelegd zijn. In de eerste plaats pleiten ze voor meer openingsuren en dagen binnen de bestaande kinderopvang om tegemoet te komen aan de noden van ouders met onregelmatige uren, zoals mensen in ploegenarbeid, eenoudergezinnen, horecapersoneel of weekendwerkers.

Ook voor occasionele en urgente kinderopvang, wanneer ouders of grootouders door wegens ziekte of andere omstandigheden niet beschikbaar zijn, willen werkgevers en werknemers oplossingen.

Voor de opvang van zieke kinderen wijzen ze op initiatieven die nu al bestaan, maar ze willen die uitbreiden naar licht zieke en herstellende kinderen.

LBC en het Vlaams Welzijnsverbond berekenden ook de kosten van hun voorstellen. Er zou als extra subsidie zes euro per uur per kind in het kinderdagverblijf en drie euro per uur per kind in de buitenschoolse opvang nodig zijn. Met een budget van 7,5 miljoen euro kunnen per kind 125 uur extra opvang per jaar gerealiseerd worden als er 10.000 kinderen opgevangen worden.

Vervotte en Van Brempt werken momenteel aan een actieplan om de flexibele en occasionele kinderopvang uit te breiden en willen dat vooral doen binnen het bestaande aanbod. Dit wil volgens het kabinet van Vervotte niet zeggen dat het gebruik van dienstencheques voor individuele opvang, zoals vooral de VLD wil, niet meer onderzocht wordt. De ministers bekijken voor welke doelgroepen dit mogelijk is.