Bezoek aan Genks kinderdagverblijf moet dood kleuter ophelderen

De voorzitter van de Tongerse rechtbank heeft donderdag een bezoek gebracht aan het kinderdagverblijf Familia in Genk om de accommodatie en de inrichting van de instelling te bekijken.

Belga

Dat gebeurde in het bijzijn van de advocaten van het kinderdagverblijf en de begeleidsters die door de correctionele rechtbank van Tongeren werden gedagvaard voor onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. In het Genkse kinderdagverblijf stierf op 20 augustus 2002 een vijfjarige kleuter door verstikking. De kleuter werd door zijn vriendjes in een zandbak begraven en pas uren later door zijn begeleidsters teruggevonden.

Het plaatsbezoek van de rechtbank had niet alleen tot doel de zandbak van naderbij te bekijken, maar diende ook om de accommodatie ter plaatse te kunnen toetsen aan de verklaringen van de begeleidsters en de directeur van het kinderdagverblijf. Een onderzoek van Kind&Gezin wees eerder uit dat de begeleidsters niets ten laste kon worden gelegd. Uit de verklaringen van een van hen bleek wel dat de kleuter door een vergetelheid niet op de aanwezigheidslijst werd aangekruist.

Op 12 januari pleit de verdediging en vordert de openbare aanklager een straf in de zaak. De rechter doet wellicht in de loop van februari een uitspraak.