Leopoldlaan Overpelt wordt veiliger voor fietsers en scholieren

De gemeenteraad gaf groen licht om de Leopoldlaan - de drukke verbindingsweg tussen de kernen van Overpelt en Neerpelt - veiliger te maken. Overpelt gaat de herinrichting doen met het Vlaams gewest. Onder meer de schoolomgeving aan de campus van De Wingerd (atheneum) en de fietspaden worden aangepakt.

jforier

Verkeersschepen Dirk Vanseggelen (CD&V) gaf toelichting: “De Leopoldlaan is een belangrijke, drukke weg waar ook de grote campus De Wingerd van het gemeenschapsonderwijs langs ligt. Er zijn op deze weg dus veel auto’s maar ook veel kinderen en veel fietsers passeren er. Het convenant dat we afgesloten hebben met het Vlaams gewest geeft ons nu de mogelijkheid om de weg veiliger te maken voor die laatste groepen.”

De gemeenteraad stemde ook meerderheid tegen oppositie de nieuwe gemeentebelasting op motoren. Het voorstel van het schepencollege werd goedgekeurd. Schepen van financiën Jos Kerkhofs (sp.a): “Elke zelfstandige, KMO of bedrijf krijgt een vrijstelling van 5 kilowatt, omgerekend een waarde van 90 euro. Daarbovenop worden bedragen van minder van 25 euro niet geïnd.”

In praktijk zou het dus kunnen dat een Peltse zelfstandige voor (maximum) 115 euro vrijgesteld wordt. De nieuwe regelgeving gaat in vanaf het dienstjaar 2005.