De Post: nog geen akkoord over Georoute2

Donderdagmiddag zaten directie en vakbonden van De Post opnieuw samen over de invoering van Georoute2. Er kon nog geen akkoord bereikt worden.

Belga

De directie beloofde de technische en principiële bezwaren van de vakbonden te onderzoeken, in afwachting wordt de invoering van Georoute2 uitgesteld, zo luidde het in een mededeling aan BELGA. Topman Johnny Thijs doet in een interne mededeling aan het personeel ook een oproep om intussen geen acties te voeren.

 "We willen de nodige tijd uittrekken om het sociaal overleg over dit dossier alle kans op succes te geven. De directie hoopt dat aldus een evenwichtig akkoord met de vakbonden kan bereikt worden. De resultaten van de analyse zullen de volgende dagen aan de bonden voorgelegd worden. In afwachting van het overleg wordt gewacht met de verdere invoering van Georoute", verklaart woordvoerder Piet Van Speybroek van De Post.

 De directie benadrukt uitdrukkelijk dat dit project "van groot belang is voor de modernisering van De Post". Op 1 januari volgend jaar wordt de postmarkt immers verder opengesteld voor de concurrentie.  In een interne mededeling aan het personeel lanceert CEO Johnny Thijs een oproep om geen actie te voeren. "Gezien het overleg over Georoute2 en andere veranderingsprojecten verdergaat, reken ik erop dat de dienstverlening aan onze klanten onverminderd doorgaat en niet verstoord wordt door werkonderbrekingen. Klantentevredenheid is immers cruciaal voor onze toekomst".

 Bij de vakbonden bevestigt men "een lijst van bezwaren aan de directie te hebben overgemaakt", aldus vakbondsman André Blaise van de christelijke bond. Maandag had de directie een aantal voorstellen op tafel gelegd, de bonden spraken toen van "vooruitgang in het dossier". Volgens Blaise vond de achterban de voorstellen van de directie nog niet voldoende. Hij trad niet in detail welke problemen nog moeten opgelost worden.

 Georoute is een informaticaprogramma dat de meest efficiënte route voor postbedeling vastlegt. Na de invoering in alle postkantoren, volgt nu de tweede fase waarbij de routes worden verfijnd, rekening houdend met de veranderingen op het terrein. De bonden wezen vooral naar de productiviteit bij oudere werknemers en naar de sociale rol die de postbode moet kunnen vervullen.