Hasselt start met ‘kansenbank’ voor gezinnen

De Hasseltse dienst Welzijn start met een ‘kansenbank’: een lijst van peters en meters die kansarme jongeren of gezinnen helpen. Dat gaat van hulp bij het huiswerk tot een bezoekje aan de film of gewoonweg een goed gesprek.

jforier

Met de ‘kansenbank’ gaat de stad in op een suggestie van gouverneur Stevaert, die voorstelde om kansarmen steun te laten krijgen van mensen die het ‘beter’ doen. “We hebben begrepen dat gedeputeerde Smeets zijn bedenkingen heeft bij zo’n project maar in Hasselt starten we er toch mee omdat we er absoluut in geloven,” zegt schepen Toon Hermans.

“Concreet gaan we kansarme gezinnen en individuen via een peterschap trachten te laten deelnemen aan het normale sociale leven. De gezinnen die in aanmerking komen, worden doorgespeeld door onze wijkwerkers of verenigingen zoals de Sint-Vincentiusstichting.”

Hasseltse gezinnen of burgers die zich geroepen voelen om peter of meter te zijn - voor bijvoorbeeld één jaar of langer - kunnen zich melden bij de dienst welzijn.

Hermans: “We gaan zelf ook trachten bekende Hasselaren te overtuigen om deel te nemen aan dit project, zodat de kansarme gezinnen duidelijk zien dat mensen ook in hun maatschappelijk leven geïnteresseerd zijn.” Het is de bedoeling dat de peters of meters geregeld iets met hun petekind of peetgezin gaan doen: “Dat kan gaan van een eenvoudig bezoekje, even bijpraten bij een kop koffie, tot een uitnodiging om eens mee naar de film of het theater te gaan,” zegt Hermans. “Die mensen die wat meer kansen in het leven hebben gekregen, kunnen bijvoorbeeld ook helpen bij het invullen van papieren of de kinderen helpen bij één of ander probleem op school.