Pools luik onderzoek zaligverklaring Johannes Paulus II in maart af

Het Poolse luik van het zaligverklaringsproces van Johannes Paulus II "vordert zeer goed". Zoals de zaken er nu voorstaan, zal het onderzoek al in maart afgerond kunnen worden. Het gaat echter maar om de eerste fase van het proces dat een vervolg krijgt in Rome. Dat heeft mgr. Dziwisz, aartsbisschop van Krakau, die jarenlang privé-secretaris en testamentuitvoerder van Johannes Paulus II was, in Rome verklaard.

Belga

Volgens mgr. Dziwisz werd de commissie die met het onderzoek naar de zaligverklaring werd belast, overstelpt met getuigenissen over mirakels die aan Johannes Paulus II na zijn dood worden toegeschreven. De getuigenissen komen uit alle landen, aldus Dziwisz, die er aan toevoegde dat Johannes Paulus II zijn zaligverklaring te danken zal hebben aan een mirakel dat in Frankrijk gebeurde. Over dit mirakel gaf hij evenwel geen enkel detail vrij.

Aangeboden door onze partners