Slangen en Vrijsen gaan vrijuit wegens verjaring

Print
Communicatiespecialist Noël Slangen en voormalig kabinetsmedewerker Jean Vrijsen gaan vrijuit in de zaak over afspraken bij overheidsopdrachten van het kabinet van Vlaams milieuminister Theo Kelchtermans begin jaren negentig.
Voor de meeste feiten riep het hof de verjaring in.

Communicatiespecialist Noël Slangen werd ervan verdacht begin jaren negentig op onwettige manier en met voorkennis via Jean Vrijsen, toen kabinetsmedewerker van Vlaams milieuminister Theo Kelchtermans, twaalf overheidsopdrachten van dat kabinet, ter waarde van 1,5 miljoen euro, in de wacht te hebben gesleept. Het ging onder meer om de campagne "Veilige Wegen in Vlaanderen" en een aantal milieucampagnes. Slangen sprak met een aantal andere reclamebureaus af om voor de vorm mee te dingen aan minder goede voorwaarden, zodat hijzelf de opdrachten zeker zou binnenhalen. Slangen gaf voor de rechtbank de afspraken toe, maar hield vol dat zoiets tot 1997 volstrekt legaal was.

Slangen en Vrijsen werden in januari 2004 in eerste aanleg veroordeeld tot twintig maanden cel met uitstel en een effectieve boete van 2.478,94 euro wegens schriftvervalsing. Rechter Alain Morel had het in zijn vonnis over "een verwerpelijk gebrek aan normbesef en misprijzen voor het openbaar ambt, maar ook voor de gewone burger".
Slangen sprak over "een politiek proces en een politieke uitspraak" omwille van de houding van de rechter. Vrijsen was verbijsterd. Beiden gingen in beroep. Drie zaakvoerders, die ook toegaven afspraken gemaakt te hebben, kregen van de rechtbank opschorting. Zij stonden niet meer terecht voor het hof van beroep. Tegenover een zesde beklaagde, die ook verdacht werd van een nepopdracht, werd de vervolging vervallen verklaard wegens verjaring van de feiten.

De zaak kwam in het najaar van 2004 voor het hof van beroep van Brussel. Het openbaar ministerie vroeg opnieuw een veroordeling, maar de behandeling werd voor lange tijd uitgesteld omdat het hof een prejudiciële vraag stelde aan het Arbitragehof in verband met de verjaringstermijnen. Voor de verschillende feiten en verdachten liepen namelijk verschillende verjaringstermijnen. Volgens de verdediging werd daarmee het gelijkheidsbeginsel geschonden. Het Arbitragehof zei echter dat dat niet het geval was. Het oordeel van het Arbitragehof was bindend, maar sprak zich niet uit over het feit of de feiten zelf verjaard waren. Het hof besliste woensdag uiteindelijk dat dat voor de meeste feiten wel het geval was.
Slangen werkte jarenlang voor de CVP, maar verzorgde van 1999 tot 2004 verkiezingscampagnes van de VLD en was een tijd persadviseur van premier Verhofstadt.
Geen van beide beklaagden was aanwezig bij de uitspraak.