OM vordert 30 jaar en 27 jaar voor baby-moordenaars

Het openbaar ministerie heeft maandag 30 jaar cel gevorderd tegen David Buelens (30) en 27 jaar tegen Cindy Croon (28).

Belga

De Antwerpse volksjury had hen vrijdag al schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen die ongewild de dood tot gevolg hadden, foltering en zware slagen. Ze hadden hun zeven maanden oude dochtertje zo erg toegetakeld dat het op 5 december 2002 overleed.

"Wat voor mensen zijn dit die dergelijke ravage kunnen aanrichten bij zo'n klein kind?", vroeg advocaat-generaal Franky De Keyzer zich af. "Hoe kun je zo'n monsterlijk gedrag vertonen bij een klein mensje van enkele kilo's. Ik kan daar niet bij", zuchtte hij. "Er zijn geen woorden voor het onbeschrijflijke lijden dat de baby doorstaan moet hebben. Ze werd door haar eigen ouders zonder mededogen gefolterd en afgemaakt als een stuk venijn."

Hij wees er de jury op dat beide beschuldigden alle kansen hadden gekregen om iets van hun leven te maken, maar dat ze zich verloren hadden in hun drugsverslaving. "Niet alleen de baby werd het slachtoffer van hun grenzeloos egoïsme, ook de andere twee kinderen zijn door hen verprutst voor het leven."

De Keyzer was van mening dat er voor David Buelens, die de feiten tot op de dag van vandaag blijft ontkennen, geen verzachtende omstandigheden zijn waar de jury eventueel rekening mee zou kunnen houden. Hij vorderde voor hem dan ook dertig jaar cel, de maximumstraf voor foltering. Voor Cindy Croon vroeg hij 27 jaar. Zij heeft schuldinzicht getoond, het enige wat volgens de advocaat-generaal in haar voordeel zou kunnen pleiten. Hij vroeg de jury tot slot om een sterk signaal te geven aan de maatschappij. "Het leven van een kind is heilig. Het moet voor iedere ouder die zijn kroost mishandelt, dan ook duidelijk zijn dat het zwaard van vrouwe Justitia geen speelgoed is, maar behoorlijk hard kan aankomen", stelde hij.

De advocaten van de beschuldigden vroegen de jury op hun beurt geen voorbeeld te maken van hun cliënten. Joris Vercammen wilde er de gezworenen op wijzen dat Buelens inmiddels een andere mens is geworden. "Hij was een crapuul, een nietsnut, die leefde op kosten van de maatschappij. Maar nu heeft hij al sinds zijn eerste dag in de gevangenis gewerkt. Zijn drugsverslaving vormt ook al geen probleem meer en hij is altijd interesse blijven tonen in zijn dochter", pleitte hij.

Ook de advocaten van Croon verwezen naar de goede band die hun cliënte nog steeds heeft met haar dochters. "Ze doet enorm hard haar best voor hen. Ze stuurt hen brieven en tekeningen en belt hen regelmatig. Ze beseft dat ze wellicht nooit meer voor haar dochtertjes zal mogen zorgen, maar ze probeert haar fouten uit het verleden wel recht te zetten. En de grootste straf voor haar is de kennis dat zij verantwoordelijk is voor de dood van de baby," zei Hilde Beeldens.

In haar laatste woord aan de jury verklaarde Croon dat ze haar straf zou aanvaarden. Buelens sloot zich gewoon aan bij het pleidooi van zijn advocaat. De jury en het hof trokken zich daarop terug om te beraadslagen over een gepaste straf.

Aangeboden door onze partners