Klaverblad Lummen wordt turbine met comfortabele bochten

Begin volgend jaar wordt in Lummen een brug over de E313 afgebroken. Het is de eerste fase in de omvorming van het beruchte klaverblad. Eerst krijgt het industrieterrein aparte op- en afritten en vervolgens wordt het klaverblad omgebouwd tot een turbine, een verkeerswisselaar met vlotte, conflictvrije op- en afritten in elke rijrichting. Ten laatste in 2012 moeten de werken, die 42 miljoen euro kosten, afgerond zijn.

jforier

Minister van Openbare Werken Kris Peeters heeft in zijn wegenprogramma de eerste fondsen gereserveerd: 4 miljoen voor de op- en afritten naar het industrieterrein en 10 miljoen voor de eerste fase van de turbine. “De rest van de budgetten komt er zeker, want de verkeerswisselaar is opgenomen in het Limburgplan,” zegt afdelingshoofd Gijs Moors van Wegen en Verkeer Limburg.

Kunstwerken Moors heeft de plannen voor de herinrichting van het klaverblad gisteravond toegelicht op een info-avond van de Ondernemersclub Lummen-Heusden-Zolder.

Die ondernemers volgen de ontwikkelingen in het dossier al jarenlang op de voet. Ze krijgen nu eindelijk veilige op- en afritten. De ‘bretellen’ op het klaverblad verdwijnen en in de plaats komt er ter hoogte van de parking aan de E313 (richting Hasselt) een nieuwe op- en afrit.

“Die oprit komt uit op de Dellestraat, waar we twee nieuwe kruispunten aanleggen. Bedoeling is de verkeersafwikkeling van het industriegebied los te koppelen van de woonomgeving,” aldus Gijs Moors. Het eerste werk, de afbraak van de brug van de Opworpstraat, is voorzien in het voorjaar 2006. Na de bouwvakantie wordt de nieuwe brug aangelegd en dan volgen de wegenwerken. In de tweede helft van 2007 moeten de nieuwe op- en afritten klaar zijn.

In 2007 volgen ook de eerste aanbestedingen voor de herinrichting van het klaverblad. De aanleg van de ‘kunstwerken’ - liefst 8 bruggen en nog 4 onderbruggen - is voorzien in 2008-2010. En in de laatste twee jaren worden de wegenwerken uitgevoerd. “We gaan in Lummen een turbine bouwen met grote bochtstralen, zodat alle op- en afritten heel comfortabel kunnen genomen worden. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de turbine in Zwijndrecht waar de bochten te kort zijn. Op de turbine wordt elke rijrichting conflictvrij.”

Een en ander betekent wel dat het bestaande complex helemaal afgebroken wordt. Hetgeen de nodige verkeershinder zal opleveren. “We trachten met zo weinig mogelijk hinder te werken,” zegt Moors. “Daarom werken we gefaseerd en wordt eerst de industriezone goed bereikbaar gemaakt. Tijdens de werken wordt de volledige capaciteit van de autosnelwegen behouden, weliswaar op versmalde rijstroken. Afsluitingen gebeuren alleen in het weekend of ‘s nachts. We werken ook met ultrakorte uitvoeringstermijnen. Op het laatste, als de wegen van de turbine worden aangelegd, zal de hinder het grootst zijn omdat we dan ook de bestaande wegen moeten opbreken.”

Aangeboden door onze partners