20% meer broeikasgassen in atmosfeer sinds 1990

De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde is tussen 1990 en 2004 met 20% gestegen. Dat meldt de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), dat ressorteert onder het ministerie van Handel, dinsdag.

Belga

Het gaat met name om CO2, zo luidt het.

De Annual Greenhouse Gas Index van de NOAA houdt bij hoeveel broeikasgas er jaarlijks bijkomt door autoverkeer en industriële uitstoot, maar onderzoekt ook de natuurlijke fenomenen die leiden tot een toename van de hoeveelheid broeikasgassen. Een toename van broeikasgassen kan leiden tot opwarming van de aarde doordat de zonnewarmte wordt vastgehouden, aldus de NOAA.

De gemiddelde temperatuur op aarde is volgens wetenschappelijk onderzoek in de 20e eeuw met een graad Celsius gestegen. "De index, die jaarlijks in april wordt gepubliceerd, biedt ons een zeer nuttige maatstaf om de samenstelling van de atmosfeer bij te houden in ons zoeken naar een beter begrip van de dynamiek van het klimaat op aarde", aldus vice-admiraal Conrad Lautenbacher, onderminister van Handel.