Septemberverklaring: "verkeerde keuzes"

Voor oppositiepartij Groen! geeft de regering Leterme in haar beleidsverklaring blijk van een gebrek aan langetermijnvisie.

Belga

Jos Stassen sprak over een "haast volledig economische beleidsverklaring" met enkel hier en daar een "ecologisch zijsprongetje. Voor Stassen heeft de Vlaamse regering teveel aandacht voor wegen en haveninfrastructuur en te weinig voor een ecologische omslag van de industrie en een goed energiebeleid.

Een verdere expansie van de luchthaven van Zaventem zien ze bij Groen! niet zitten. Op het vlak van milieu vinden de groenen dat Leterme meer moet doen om het mestbeleid aan te pakken. Zo moet gans Vlaanderen kwetsbaar gebied worden en de veestapel kleiner gemaakt. Positief vindt Groen! dan weer dat er een actieplan komt voor fijn stof.