Septemberverklaring: sp.a wil ook aandacht voor ecologische schuld

De sp.a vraagt dat de Vlaamse regering, naast investeringen en het aanzwengelen van economie, ook aandacht heeft voor ecologie.

Belga

Fractieleidster Caroline Gennez vroeg dat er bij de focus op economie aandacht zou gaan naar duurzaamheid. "We moeten ons de vraag stellen in welke economie we willen investeren", zei Gennez. "Naast de afbouw van de economische schuld is ook de afbouw van ecologische schuld nodig".

Haar pleidooi voor de uitstap uit kernenergie zorgde voor enige animo in het halfrond. VLD'er Jean-Marie Dedecker herhaalde zijn standpunt dat de uitstap uit kernenergie voor problemen zal zorgen en ons zal verplichten een beroep te doen op kernenergie uit Frankrijk. Hij wees er ook op dat het zonder kernenergie moeilijker wordt om de Kyoto-normen te halen.