Eindeloopbaan: ABVV gaat alleen staken op 7 oktober

Enkel het ABVV gaat staken op vrijdag 7 oktober. Het ACV en de liberale vakbond laten het van de onderhandelingen afhangen of ze deelnemen aan de algemene 24-urenstaking - de eerste sinds 1993.

Belga

Xavier Verboven, algemeen secretaris van het ABVV, heeft na overleg met het ACV over de eindeloopbaanproblematiek opgeroepen tot de staking.

Met de stakingsoproep wil de socialistische vakbond de nodige druk blijven houden tijdens het overleg. "We blijven aan tafel, we verwachten op 29 september en 4 oktober duidelijke signalen op onze vragen en eisen. We evalueren alles op 5 oktober", aldus Verboven. In een pamflet luidt het dat een vaste job voor de 140.000 jongeren die van school rechtstreeks in de werkloosheid terecht komen voor het ABVV de absolute prioriteit is. "Blijkbaar is dit niet de prioriteit van de regering, want zij wil de oudere werknemers langer aan de slag houden", aldus het ABVV-pamflet.

De belangrijkste eisen voor het ABVV zijn onder meer het behoud van de brugpensioenen, respect voor de collectieve canada dry-maatregelen, geen sancties bij herstructureringen, geen pensioenmalus en niet raken aan de opzeg. Het ABVV eist ook automatische welvaartskoppeling voor de pensioenen en de sociale uitkeringen. Hiervoor moet er een voldoende enveloppe zijn. Voor de herfinanciering van de sociale zekerheid wil de vakbond een algemene sociale bijdrage invoeren en een deel van de roerende belastingen gebruiken.

"Wij kiezen voor onderhandelingen. Als het misloopt tijdens het overleg, kunnen we nog altijd zien", luidt het bij het ACV. Idem bij de liberale vakbond: "We gaan voor overleg. Als op 29 september en 4 oktober blijkt dat het totaal zinloos is en er geen ernstig overleg is, als we voelen dat er tegenspraak is met de gemaakte beloftes, kunnen we nog zien", aldus ACLVB-voorzitter Guy Haaze.

In een reactie op de socialistische stakingsplannen luidt het bij de ondernemersorganisatie Unizo dat "wie het overleg breekt van tafel moet". Unizo blijft aan de onderhandelingstafel.

"Als blijkt dat de stakingsdreiging weegt op het overleg, sluiten ze zichzelf uit en blazen ze het overleg op", heet het verder bij de ondernemersorganisatie.

Voor het VBO is het "ondenkbaar" dat op 7 oktober de bedrijven worden geraakt en er op 8 oktober aan tafel wordt gezeten alsof er niets is gebeurd. Dat zegt Pieter Timmermans, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen, in een reactie op de stakingsplannen van de socialistische vakbond. Het VBO zal zich de komende dagen beraden over de situatie.

Het VBO vindt het "onverantwoord en ongepast" om te staken tijdens het overleg. De patroonsorganisatie wijst erop dat het om een maatschappelijk debat gaat dat iedereen aanbelangt en waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het VBO kan niet aanvaarden dat men met een staking de bedrijven en de werkgelegenheid treft. Het VBO heeft ook vragen bij de wijze waarop binnen de ABVV-structuren foutieve informatie over de pistes in het loopbaaneindebat wordt verspreid. Het BBTK-pamflet is daarvan een "schrijnend" voorbeeld, luidt het. "Als het overleg mislukt, ligt de schuld bij het ABVV", aldus Timmermans. Het VBO roept de socialistische vakbond op twee keer na te denken vooraleer een nationale staking te organiseren tegen de bedrijven en de werkgelegenheid.