Gemeenteraad keurt project nieuw Vorst Nationaal goed

De gemeenteraad van Vorst heeft dinsdagavond (met 24 ja-stemmen, 5 neen-stemmen en 5 onthoudingen) het licht op groen gezet voor de verkoop van een gemeenteterrein aan de Britse Tweedelegerlaan dat moet dienen voor de oprichting van het nieuwe Vorst Nationaal.

Belga

De verkoopssom bedraagt 3,81 miljoen euro. De nieuwe sport- en cultuurtempel moet plaats bieden aan 12.000 mensen. Nu is dat nog 7.200. Op de bestaande site van Vorst Nationaal komen woningen en buurtwinkels.

De burgemeester van Vorst, Corinne De Permentier (MR), noemde het ondenkbaar dat de Europese hoofdstad niet over een polyvalente ruimte zou beschikken waar grote sportieve en culturele evenementen kunnen worden georganiseerd. Het nieuwe complex zal dankzij nieuwe bouwmaterialen minder luidruchtig zijn, zo luidt het. In verband met de bereikbaarheid heeft de burgemeester contact met de MIVB, die mogelijk de lijnen 54 en 50 zullen verlengen. Ook is een voetgangersverbinding met het station van Vorst gepland. In de omgeving van het nieuwe terrein zullen bovendien 2.500 parkeerplaatsen worden aangelegd.