Detectoramateurs stoten in Limburg op grootste Vlaamse muntschat

Detectoramateurs van de vereniging 'Prospector Vlaanderen' hebben in het zuiden van de provincie Limburg de hand kunnen leggen op een muntschat van zo'n 6.000 koperen munten die dateren uit de 18de eeuw.

Belga

De vondst wordt beschouwd als de grootste muntschat die ooit in Vlaanderen werd aangetroffen en kan een nieuw licht werpen op het gebruik van de pasmunt in deze contreien tijdens de eerste heft van de 18de eeuw en het eerste kwart van de 19de eeuw, zo zegt erfgoedconsulent Peter Van den Hove van de afdeling Monumenten en Landschappen.

De vondst dateert van enkele weken geleden. De detectoramateurs meldden ze bij de cel Archeologie van de afdeling Monumenten en landschappen. De schat zelf werd ontdekt door zes leden van Prospector Vlaanderen. Die voerden op vraag van de eigenaar van de vindplaats een zoektocht uit. Dat gebeurde nadat de eigenaar in het verleden ook al munten op zijn eigendom aantrof.

Volgens de onderzoekers is het wetenschappelijk belang van de muntschat erg groot. Er is geen enkele andere vondst gekend over een even groot aantal munten daterend uit de 18de eeuw. Omdat koperen munten in deze periode uitsluitend als wisselgeld werden gebruikt, is het vooralsnog een raadsel hoe het komt dat er zoveel koperen munten werden aangetroffen. "Het opsparen van grote sommen kopergeld was immers zinloos omdat ze uitsluitend als wisselgeld werden gebruikt", aldus nog Van den Hove.

De vindplaats van de schat zal worden opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris van Vlaanderen. Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) zal de vondst conserveren en verder onderzoeken.

In overleg met de eigenaar zullen tot slot ook de mogelijkheden voor een aanvullende archeologische evaluatie van het terrein onderzocht worden, zo laat Monumenten en Landschappen nog weten.