Erotisch chatten vormt grond tot echtscheiding

Het Brusselse hof van beroep heeft de uitprint van erotische chatlogs als bewijs van grof beledigend gedrag aanvaard.

Belga

Op zich volstaan erotisch getinte fragmenten uit chatgesprekken niet om een overspelige relatie te bewijzen, maar ze kunnen volgens het hof wel voldoende grond tot echtscheiding vormen. Dat staat vandaag in De Juristenkrant.

Een man of vrouw die zich in chatsessies laatdunkend uitlaat over zijn echtgenoot of echtgenote en tegelijk ingaat op ondubbelzinnige seksuele avances van een virtuele partner, speelt gevaarlijk spel, want erotisch getinte chatgesprekken bewijzen het bestaan van zwaar beledigende contacten die op zich een voldoende grond tot echtscheiding vormen. De uitlatingen zijn immers totaal onverenigbaar met het respect dat echtgenoten elkaar in een huwelijksrelatie verschuldigd zijn.

Moderne communicatiemiddelen worden steeds vaker met succes aangewend als bewijsmiddel in echtscheidingszaken. Naast een uitprint van een e-mail worden nu ook afdrukken van chatlogs aanvaard. De bescherming van het privé-leven en van de vertrouwelijke correspondentie, in geschreven of elektronische vorm, is volgens de Brusselse raadsheren niet absoluut. Het recht op privacy kan immers in conflict komen met andere belangrijke rechten en maatschappelijke waarden.

Tussen echtgenoten kan een inbreuk op het vertrouwelijke karakter van correspondentie geoorloofd zijn, als daaruit een ernstige inbreuk op de huwelijksplichten blijkt en voor zover de echtgenoot of echtgenote geen ongeoorloofd middel heeft gebruikt om ze in bezit te krijgen.

"Zolang de echtscheiding op grond van fout bestaat, zal de rechtspraak zich moeten uitspreken over de al dan niet rechtmatige wijze waarop het aangeboden bewijsmateriaal van overspel of grove beledigingen verkregen is", aldus De Juristenkrant.