Vrouwenraad vraagt snellere erkenning buitenlandse diploma's

Buitenlandse diploma's moeten in het kader van gelijke kansen sneller worden erkend, net als de elders en eerder verworven competenties. Daarnaast moet de overheid inspanningen doen om de instroom van hoger opgeleide allochtone vrouwen te bevorderen. Dat is in een notedop de kern van een reeks aanbevelingen van de Vrouwenraad.

Belga

Uitgangspunt is de vaststelling dat vrouwelijke nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekers met een hoger diploma in België vaak grote moeilijkheden tegenkomen in hun zoektocht naar een geschikte job. Hun diploma's worden immers niet zomaar erkend, waardoor ze vaak aan de slag moeten als dienstmeid, poetsvrouw of arbeidster.