ABVV en ACV geven regeringsnota onvoldoende

De drie grote vakbonden - ABVV, ACV en ACLVB - gaan met de regering aan tafel over de oriënteringsnota inzake eindeloopbaan en sociale zekerheid, maar bouwen heel wat reserves in. Het ABVV heeft een hele reeks eisen, zoniet wordt het startschot gegeven voor een 24-urenstaking. Het ACV geeft de nota een onvoldoende en ook voor het ACLVB is ze te onduidelijk.

Belga

Het ABVV trekt op 27 september naar het regeringsoverleg over eindeloopbaan, financiering van de sociale zekerheid en pensioenen, met een reeks vragen én eisen.

Als de regering daarop geen duidelijk antwoord geeft of geen respons geeft op de eisen, dan heeft de socialistische vakbond een mandaat om begin oktober een algemene 24-urenstaking te organiseren.

De socialistische vakbond consulteerde vrijdag de achterban. Volgens algemeen secretaris Xavier Verboven (foto) schept de vaagheid van de regeringsnota wantrouwen bij de mensen en zitten ze met veel vragen. Het ABVV stapt op 27 september dan ook naar het regeringsoverleg, maar met een pak vragen en eisen onder de arm. Over de invulling van het parool gaat het ABVV overleg plegen met het ACV.

De socialistische vakbond eist het behoud van de conventionele brugpensioenleeftijd op 58 jaar. Het ABVV ziet geen dringendheid in een verhoging van die leeftijd, er zijn immers geen tekorten op de arbeidsmarkt. De vakbond haalt ook uit naar wat in de nota staat rond herstructurering. "Mensen moeten aan werk worden geholpen, maar hen sanctioneren en onder druk zetten kan niet". De blijvende beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt kan evenmin door de beugel voor het ABVV, idem voor het raken aan de opzegtermijnen. Wat betreft de sociale zekerheid en de welvaartvastheid eist het ABVV snel duidelijkheid en politieke keuzes. Een herfinanciering via een algemene sociale bijdrage moet op tafel blijven.

Het ACLVB ziet duidelijke intenties in de nota, maar vindt de maatregelen onduidelijk. Ook wil de vakbond niet dat aan de huidige rechten inzake opzegvergoedingen en brugpensioen wordt geraakt. De liberale vakbond wil ook meer duidelijkheid over de structurele financiering van de sociale zekerheid.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer