Lijst met brandstofhandelaars die gespreid laten betalen

Er komt een geografisch gespreide lijst van brandstofleveranciers waar men in afwachting een wettelijke regeling terecht kan voor een kosteloze spreiding van de betaling van de factuur en een eenheidsprijs ongeacht de bestelde hoeveelheid.

Belga

Deat bleek na de ministerraad vrijdag waar maatregelen tegen de hoge energieprijzen zijn verduidelijkt. Vanaf 1 oktober betaalt men geen BTW of accijnzen meer bij de aankoop van stookolie. De vermindering van 17,35 procent geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2005, maar de taksen kunnen pas vanaf 1 oktober teruggevorderd worden bij zo'n 250 kantoren van de FOD Financiën. De tegemoetkoming geldt bij een prijs van 50 eurocent per liter inclusief taksen. De daadwerkelijk betaalde prijs mag evenwel niet lager zijn dan 50 cent.

De aanvraagformulieren voor een terugbetaling zijn vanaf begin oktober beschikbaar op de internetsite www.minfin.fgov.be en vanaf midden oktober in de postkantoren en controlekantoren van de personenbelasting. Vanaf maandag kan men voor bijkomende info terecht op het call center 02/33.66.999.

De terugbetaling gebeurt vanaf de publicatie van de programmawet, in november of december, aldus nog Didier Reynders. De facturen kunnen ingediend worden tot 31 mei 2006.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer