VLD pleit voor meertalig onderwijs

De VLD wil meer aandacht voor talen in het onderwijs. Uit een recent OESO-rapport blijkt dat de voorsprong van Vlaanderen op het vlak van taalonderwijs slinkt. De VLD pleit er daarom voor dat meer lessen in een andere taal gegeven kunnen worden, zowel in lager, middelbaar als hoger onderwijs.

Belga

Vier Vlaams parlementsleden, onder wie de vorige minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten, hebben vrijdag een nota rond taalbeleid in het onderwijs voorgesteld. Zij willen meer aandacht voor Frans, Engels en Duits door meertalig onderwijs. Daarvoor is wel een aanpassing van de taalwetgeving nodig.

Voor de liberalen begint meertaligheid al bij het kleuteronderwijs, al moet de nadruk daar liggen op de goede kennis van het Nederlands. Sedert het einde van de vorige legislatuur kunnen scholen al vanaf de eerste kleuterklas taalinitiatie geven. Zestien scholen in Vlaanderen gebruiken die mogelijkheid. De VLD wil hiervan een veralgemening. De partij betreurt dat de budgetten voor navorming van leerkrachten intussen geschrapt zijn.

In het lager onderwijs zouden "doe-vakken" zoals sport, knutselen of muziek in een andere taal moeten gegeven kunnen worden. Uitwisselingsprogramma's voor leerkachten zouden makkelijker moeten worden en leerlingen. Ook de overgang naar het secundair ondewijs zou op het gebied van talenkennis beter moeten.

In het secundair onderwijs moeten ook andere vakken, zoals aardrijkskunde, in een andere taal gegeven kunnen worden. Ook het technisch- en beroepsonderwijs moet meer aandacht schenken aan vreemde talen, zij het dan beroepsgericht.

Voor het hoger onderwijs wil de VLD hele masteropleidingen in een andere taal. Nu kan een onderwijsinrichting dat al doen als het dezelfde opleiding ook in het Nederlands aanbiedt. De VLD wil die voorwaarde eruit als je de Nederlandstalige opleiding elders in Vlaanderen kan volgen. Ook wil de VLD dat elke student op termijn een deel van zijn masteropleiding in het buitenland kan volgen.

Wat de lerarenopleiding betreft vindt de VLD dat studenten in de bachelors moeten aangemoedigd worden om een taalvak met een ander vak te combineren. Ook zou een stage van een half jaar in Wallonië of het buitenland mogelijk moeten worden.

Andere talen mogen dan wel belangrijk zijn, voor de VLD is een goede kennis van het Nederlands prioritair en is er meer aandacht voor anderstaligen die het vaak moeilijk hebben met onze taal. Ieder kind zou perfect Nederlands moeten kunnen voor hij aan de lagere school begint. Een leerplicht vanaf vijf jaar en een taalbad Nederlands zouden daaraan moeten verhelpen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer