Vlaming produceert meer afval maar selecteert beter

De totale productie aan huishoudelijk afval is vorig jaar met vijf procent gestegen tegenover het jaar voordien.

Belga

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister voor Leefmilieu Kris Peeters vrijdag bekendmaakte. Wel komt de hoeveelheid toegenomen afval bijna volledig overeen met de stijging van selectief ingezameld afval. De hoeveelheid restafval, die gestort of verbrand werd, daalde heel lichtjes.

De totale productie aan huishoudelijk afval (huisvuil, grofvuil en gemeentevuil) in 2004 bedroeg 3.385.201 ton. Dat is 560 kg per inwoner of 1,5 kg per inwoner per dag. Daarvan is wel 401 kg per inwoner selectief ingezameld met het oog op recyclage of hergebruik.

Dat is 25 kg meer dan het jaar voordien. De stijging is het gevolg van een aantal zaken. Vooreerst is het aantal gerecycleerde huishoudtoestellen gestegen. Dat komt door de aanvaardingsplicht voor elektrische en elektronische apparatuur. De doelstelling om voor deze fractie 6 kg per inwoner te halen in 2005, is vorig jaar al behaald. Anderszijds is ook de hoeveelheid houtafval, GFT, papier en karton en groenafval gestegen. Dit komt door een betere invulling van het principe "de vervuiler betaalt", waarbij de gemeenten een bijdrage vragen voor de inzameling van grofvuil en een stijging van de hoeveelheid tuinafval.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer