Groen! noemt tracékeuze Oosterweelverbinding gemiste kans

Groen! betreurt dat de Vlaamse regering in haar gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het tracé van de Oosterweelverbinding niet minstens de mogelijkheid bestudeert van het alternatief tracé dat onlangs werd voorgesteld door de buurtvereniging stRaten-generaal.

Belga

Een gemiste kans van formaat, aldus de partij. Ze kondigt aan dat Mieke Vogels Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt in het parlement over de zaak gaat interpelleren.

Het alternatief tracé van stRaten-generaal ligt iets noordelijker om de ontwikkelingen op de wijk het Eilandje minder te belasten. Onmiddellijk na de voorstelling ervan schaarde Groen! zich al achter het alternatief.

Antwerps Groen!-voorzitter Johan Malcorps en Vlaams parlementslid Mieke Vogels wezen er vrijdag op dat het voorstel van stRaten-generaal heel wat bijval krijgt van architecten, projectontwikkelaars, de huidige en vorige Vlaamse bouwmeester en van de Antwerpse stadsbouwmeester. "De Vlaamse regering kan toch niet doof blijven voor zoveel deskundige kritieken", aldus Groen!. De partij spreekt van "kortzichtige dagjespolitiek".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer