Twee nieuwe supermarkten langs drukke Meylandtlaan in Zolder

Consternatie bij het schepencollege van Heusden-Zolder deze week. Na een eerder negatief advies werd de gemeente teruggefloten door de hogere overheid en kregen zowel Lidl als Okay de nodige vergunningen om een vestiging te openen langs de Meylandtlaan, een drukke gewestweg tussen Beringen en Zonhoven.

ghouben

Voor Lidl is het de tweede vestiging op korte tijd in Heusden-Zolder. Ook aan de Brugstraat in Heusden was eerder al een vestiging gepland. “Ongehoord,” reageert schepen van Middenstand Simonne Janssens- Vanoppen. “We werken maandenlang aan een structuurplan op vraag van de (vorige) gouverneur, en dan krijgen we dit. In dat plan proberen we de lokale dorpskernen te versterken met handelsactiviteiten na verregaande studies, overlegorganen en adviesraden. Bovendien hebben we bij de heraanleg van de gewestweg N72 moeten beloven geen ‘cash-&-carryweg’ te maken van de Meylandtlaan.”

“We maken ons dan ook zorgen om de verkeersveiligheid,” gaat de schepen verder. “De Okayvestiging komt in de hoek met de Bieststraat (de vroegere garage Truyers) op korte afstand van het kruispunt. En 500 meter verder - ter hoogte van de villa van de overleden dokter Luts - zou Lidl zich vestigen tussen de Meylandtlaan en Hofeinde.Dat is een kleine straat die absoluut niet voorzien is op druk verkeer. We zijn helemaal niet tegen de komst van populaire winkelcentra. Integendeel, maar de locatie is voor ons heel ongelukkig. Binnenkort wordt het oude gemeentehuis afgebroken, dat was toch de ideale locatie voor dergelijke projecten? We zullen nu juridisch bekijken wat nog mogelijk is. Tegen de komst van Okay is geen beroep meer mogelijk door de gemeente, die hebben ook al hun bouwvergunning. Voor Lidl is dit niet het geval, en we zullen dan ook eerstdaags uitspitten of we in beroep kunnen gaan bij de Raad van State.”

“We willen hier geen tweede Hasseltweg hebben,” foetert Willy Huybrechts, voorzitter van de Middenstandsraad. “Er zijn zoveel prachtige locaties in onze gemeente, maar waarom op die drukke verkeersas een totaal nieuwe handelskern ontwikkelen? Schrik hebben we niet van hun komst, we vinden het zelfs een goede zaak. Ze mogen zich gerust vestigen naast mijn winkel, volk trekt volk aan. Maar als we binnen de gemeente met zoveel mensen zolang zitten te werken aan langetermijnplannen en op deze manier opzij worden gezet, voelen we ons toch belachelijk gemaakt. Het gaat trouwens om serieuze vestigingen. De Lidl zou 914m2 winkelruimte beslaan en nog eens 300m2 stockageruimte,de Okaywinkel ongeveer de helft daarvan. En dan te zeggen dat we zoveel handelskernen hebben waar er vraag is naar de komst van dergelijke warenhuizen.Onbegrijpelijk dat ze hiervoor de nodige vergunningen hebben gekregen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer