Personeel NMBS meldt elke dag meer dan 100 veiligheidsproblemen

Het NMBS-personeel maakt steeds vaker melding van onveilige situaties op ons spoorwegnet. In 2004 kreeg de centrale meldkamer van de NMBS, waar het personeel terecht kan om problemen te signaleren, 38.558 meldingen, tegenover 23.558 in 2003.

Belga

Dat is een stijging van 63 pct. Het meldpunt krijgt gemiddeld 105 oproepen per dag. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte op een schriftelijke vraag van VLD-kamerlid Guido De Padt.

De centrale meldkamer van de NMBS werd opgericht als meldpunt voor het NMBS-personeel dat zich tijdens het uitvoeren van zijn dienst in een onveilige situatie bevindt en de tussenkomst nodig heeft van een veiligheidsdienst, een politiedienst of een andere hulpdienst.

Het recordaantal meldingen van 2004 lijkt ook in 2005 een vervolg te krijgen. Zo kreeg de meldkamer in de eerste drie maanden van dit jaar 9.746 meldingen, een gemiddelde van 108 per dag.

De aard van de veiligheidsincidenten is heel divers. Dat kan gaan van graffiti tot verbale agressie of openbare dronkenschap. De meeste veiligheidsproblemen worden echter veroorzaakt door onregelmatige reizigers (8.574 meldingen in 2004), het belemmeren van het spoorverkeer (2.235 meldingen in 2004) en diefstal (2.051 meldingen in 2004). Opvallend is ook dat het aantal oproepen rond bommeldingen of verdachte voorwerpen in 2004 (105) meer dan verdubbelde tegenover 2003 (50).

Uit de cijfers blijkt ook dat er vorig jaar 1.344 meldingen waren van beschadigingen, 1.072 van verbale agressie en 592 van fysieke agressie. Het aantal oproepen rond treinongevallen zakte van 71 in 2003 tot 60 in 2004.

Tussen 15 april en 31 augustus liep bij de NMBS bovendien een proefproject om een gelijkaardig meldpunt op te richten voor de treinreizigers. In die periode konden de reizigers terecht op een centraal noodnummer om veiligheidsproblemen te signaleren. Dat proefproject wordt nu door de NMBS geëvalueerd.

"Indien het project gunstig wordt geëvalueerd zal een raming moeten worden gemaakt van de exploitatiekosten en de personeelskosten die de implementatie van het publiek noodnummer op het ganse net zal genereren", aldus Vande Lanotte.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer