Vier procent van NMBS-gebouwen staat leeg

Vier procent van de NMBS-gebouwen staat leeg. Dat blijkt uit een antwoord van Minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (sp.a) op een schriftelijke vraag van VLD-kamerlid Guido De Padt.

Belga

Een aantal van die gebouwen komen in aanmerking voor verhuur aan derden (bv. particulieren of gemeenten). Maar volgens De Padt legt de NMBS zo'n strenge huurvoorwaarden op dat veel kandidaat-kopers zullen afhaken en dat de betrokken gebouwen nog tijd langer zullen leegstaan.

Voor de leegstaande gebouwen zou de NMBS de voorkeur geven aan verkoop, maar de gebouwen die niet voor verkoop of afbraak in aanmerking komen, worden voor verhuur aangeboden.

De Padt heeft echter vragen bij de verhuurprocedure die de NMBS hanteert. Wanneer een gemeente geïnteresseerd is in het huren van een stationsgebouw moet het een "bezettingscontract" ondertekenen. Daarin staan volgende bepalingen: "Alle toeval en alle gevallen van heirkracht, welke ook de aard, de oorsprong of de gevolgen ervan mochten wezen, zijn ten laste van de bezetter" en "De bezetter gaat de verbintenis aan op zijn kosten al de onderhoudswerken, zowel binnen als buiten, evenals grote herstellingen, te doen uitvoeren".

"Een en ander betekent dat de NMBS het volledige onderhoud oplegt aan de huurder, hetgeen m.i. niet strookt met de betrachting om de verlaten gebouwen nog een zekere gemeenschapsbestemming te geven", merkt De Padt op. "Anderzijds zou een gebouw dat door een storm ernstig zou worden beschadigd of vernield, door de huuder moeten worden hersteld of heropgebouwd. In die omstandigheden vrees ik dat veel kandidaat-huurders zullen afhaken", besluit het VLD-kamerlid.